Jak to się odbywa

Projektujemy ogrody przydomowe, zieleń komercyjną, zieleń publiczną, ogrody na dachach, tarasach, we wnętrzach. Wykonujemy projekty przebudowy ogrodów, rewaloryzacji zabytkowych parków, przyrodniczych ścieżek edukacyjnych („Pogórnicze ścieżki i park w Reptach”). Sporządzamy dokumentację projektową w każdym zakresie- od inwentaryzacji i koncepcji po kosztorys i harmonogram prac.

 

Jak przebiega projektowanie ogrodu?

 1. Umawiamy się na niezobowiązujące spotkanie na działce. Podczas tej wizyty próbujemy poznać Państwa oczekiwania w stosunku do przyszłego ogrodu- jak zamierzają Państwo z niego korzystać, ile czasu poświęcić na pielęgnację, jakie kolory lub rośliny lubią… Określamy cenę projektu, a jeżeli sytuacja wymaga od Państwa lub od nas namysłu- decyzję co do podjęcia współpracy i ceny odkładamy na kilka dni.
 2. Podczas następnego pobytu na działce wykonujemy inwentaryzację i dokumentację fotograficzną. Dostarczamy umowę na prace projektowe i odbieramy mapę geodezyjną do celów projektowych (1:500, 1:1000). Mile widziane są dodatkowe materiały- rzuty kondygnacji budynku, przekroje elewacji, wyniki ekspertyzy geologicznej.
 3. Przedstawiamy dwie koncepcje zagospodarowania ogrodu- barwne rzuty z zaznaczeniem głównych elementów funkcjonalnych i grup roślinności oraz niezbędne wizualizacje. Zostawiamy Państwu czas potrzebny do namysłu i podjęcia decyzji co do różnych rozwiązań projektowych. Zobacz przykładowe koncepcje ogrodów.
  Zobacz galerię koncepcji
  Zobacz galerię wizualizacji
 4. Spotykamy się w celu omówienia i weryfikacji koncepcji. Wcale nie muszą Państwo wybrać jednej z nich! Pewne elementy obu można twórczo mieszać i zestawiać.
 5. Po dokonaniu uzgodnień sporządzamy projekt wykonawczy. Łączny czas prac projektowych może wydawać się długi, ale trudno pominąć którykolwiek etap! Do projektu dołączamy kosztorys, będący naszą ofertą na wykonanie ogrodu.
  Zobacz przykładowe projekty.

 

Co zawiera projekt wykonawczy?

1. Część opisowa:

 • opis stanu istniejącego, inwentaryzacja terenu i roślinności ze wskazaniami co do jej zagospodarowania
 • opis projektowanego zagospodarowania terenu, będący jednocześnie uzupełnieniem opisu mapy i harmonogramem określającym kolejność prac
 • tabelaryczny spis projektowanej roślinności z podziałem na drzewa, krzewy, pnącza, byliny i krzewinki, zawierający nazwę polską i łacińską oraz liczbę sztuk
 • zestawienie powierzchni
 • bilans mas ziemnych (opcja)
 1. Część rysunkowa:
 • mapa 1 – „Stan istniejący” (1:500-1:100, w zależności od wielkości terenu i stopnia skomplikowania inwentaryzacji)
 • mapa 2 – „Ukształtowanie powierzchni, układ dróg, elementy architektoniczne, oświetlenie” (1:200-1:50)
 • mapa 3 – „Ukształtowanie zieleni – drzewa i krzewy” (1:200-1:50)
 • mapa 4 – „Ukształtowanie zieleni – byliny” (1:200-1:50)
 • mapa 5 – „Zestawienie powierzchni” (1:200-1:50)
 • mapa 6 – „Rozmieszczenie roślin” (opcja – w przypadku licznych istniejących i przesadzonych roślin)
 • mapa 7 – „Dobór roślin” (opcja)
 • przekroje (1:100-1:50)
 • detale (1:50-1:10)
 • wizualizacje (przedstawiamy je na etapie koncepcji)

 

Ile kosztuje projekt ogrodu?

Projekt ogrodu wyceniamy indywidualnie na podstawie informacji przekazanej przez klienta. Cena projektu zależy od wielkości działki, zakresu opracowania, odległości od naszej siedziby i stopnia komplikacji inwentaryzacji dendrologicznej. Cena zawiera koszt trzech spotkań, dwóch wstępnych koncepcji z wizualizacjami, prac terenowych i kameralnych, opracowania projektu w formie elektronicznej i oprawionego wydruku. Zapytaj o cenę projektu.