Szkolenia i kursy

Projektowanie i realizacja ogrodów, programy rolnośrodowiskowe, warsztaty ogrodnicze- to tematy niektórych zajęć, które prowadzimy w różnym czasie i miejscach.

Szkolenia mogą dotyczyć np. rozpoznawania dziko żyjących roślin i ich fotografowania, identyfikowania zbiorowisk roślinnych, tropienia rzadkich i chronionych gatunków, historii ogrodów, analizy miejsca i analizy kompozycyjnej założeń ogrodowych.

 

 

Kursy projektowania i realizacji ogrodów prowadzimy we współpracy z firmą Strefa-Art.