Uczestnictwo w programie reintrodukcji niepylaka apollo na Dolnym Śląsku

Program przywrócenia przyrodzie polskiej tego motyla prowadziła w latach 2011- 2013 Fundacja EkoRozwoju: http://www.eko.wroc.pl/index_projekty.php?dzial=2&kat=8&art=25#a1

Nasz udział polegał na hodowli rośliny żywicielskiej dla gąsienic niepylaka apollo- rozchodnika wielkiego Sedum maximum oraz uprawie roślin karmowych dla imago motyli.